تبدیل واحد آنلاین

تبدیل کردن دستی واحد ها به یکدیگر کار سختی است و ممکن است در محاسبه آن اشتباهاتی پیش بیاید. به همین دلیل استفاده از تبدیلگرهای کامپیوتری توصیه میشود که نتایجی قطعی و قابل اعتماد در اختیار میگذارند.

مبدل واحد های مختلفی ساخته شده اند اما مشکل آنها این است که تمام یکا های اندازه گیری مختلف را ندارند و توانایی تبدیل تمام یکا ها و کمیت های مختلف را ندارند.

تمادکالا اقدام به ساخت مبدلی کرده است که تمامی کمیت های مختلف و یکا های مختلف را در خود داشته باشد تا نیاز مهندسین، دانشجویان و پژوهشگران را به بهترین نحو برطرف کند.

همچنین از پیشنهادات شما درباره اضافه کردن واحدهای جدید و دیگر کمیت ها نیز حمایت شده و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از اینکه ما را در بهبود هرچه بیشتر این مبدل راهنمایی میکنید، سپاسگزاریم.

=

واحد ها

یکا یا واحد اندازه گیری، مقداری ثابت و مشخص از یک کمیت است که از آن برای اندازه گیری آن کمیت استفاده میشود. همه اندازه گیری ها حتما به واحد یا یکای اندازه گیری نیاز دارند و بدون وجود یکا، اندازه گیری بی معنی است. در اندازه گیری، مقدار کمیت با یکایی که برای آن تعیین شده مقایسه شده و نسبت به ان بیان میشود.

این مقدار مشخص، ممکن است در قومیت ها و جوامع مختلف متفاوت باشد. به عنوان مثال، برای واحد طول، ممکن است یکاهای مختلفی تعریف شده باشند. مثلا در انگلیس یکا را فوت یا اندازه پای ملکه قرار میدهند و اندازه گیری ها را بر آن اساس انجام میدهند اما ممکن است در خاورمیانه این ملاک را اندازه تخته سنگی قرار دهند و آن را به عنوان یک متر در نظر بگیرند.

دستگاه های اندازه گیری

دستگاه کمیت ها به مجموعه ای از کمیت ها گفته میشود که میان آنها رابطه تایید شده ای وجود دارد.

دستگاه های مختلفی برای اندازه گیری وجود دارند که مهمترین این دستگاه ها دستگاه انگلیسی و دستگاه بین المللی(SI) است. این دو دستگاه در حال حاضر پرکاربردترین دستگاه های اندازه گیری هستند که در جهان استفاده میشوند.

البته لازم به ذکر است که در یک رشته مذاکرات بین المللی، توافقاتی درباره یکا های بین المللی صورت گرفته است که مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار "دستگاه بین‌المللی یکاها"(دستگاه SI) می نامند.

تبدیل واحد ها

البته لازم به ذکر است که این یکا ها میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند. به عنوان مثال، میتوان فوت و متر را نسبت به یکدیگر بیان کرد و آنها را تبدیل نمود. مثلا اگر طول وسیله ای یک متر است، میتوان طول آن را به فوت نیز تبدیل کرد.(مثلا میتوان گفت این وسیله 3 فوت است.)

امروزه برای تبدیل تمام واحد ها و یکا های پرکاربرد به یکدیگر، نسبت هایی تعیین شده است که با استفاده از آن نسبت ها میتوان این یکا ها را به یکیدیگر تبدیل کرد.

اهمیت تبدیل واحد

فرض کنید من مهندس عمرانی هستم که میخواهم نقشه یک ساختمان در انگلیس را بررسی کرده و برای ساخت آن مصالح ارسال کنم. اما در اینجا مشکلی که وحود دارد، این است که واحد طول در انگلیس فوت است و تمامی اندازه ها بر حسب آن بیان شده اند اما در ایران واحد اندازه گیری متر است و اندازه تمام مصالح بر آن اساس بیان شده اند. من برای آنکه بتوانم مصالح صحیح را برای انگلیس ارسال کنم، لازم است تا یکا های فوت و متر را به یکدیگر تبدیل کنم. اینجاست که از تبدیل واحد استفاده میکنم. امروزه نیز ماشین حسابهایی وجود دارند که میتوانند این تبدیل های واحد را انجام دهند.

انواع کمیت های تبدیل واحد

کمیت ها به دو دسته کمیت های اصلی و کمیت های فرعی تقسیم میشوند. کمیت های اصلی عبارتند از کمیت هایی که روش آنها مستقل است و به طور کامل از دیگر کمیت ها مستقل هستند. کمیت های فرعی به صورت ترکیبی از کمیت های اصلی هستند و از دیگر کمیت ها مستقل نیستند. کمیت های فرعی را میتوان با قوانین فیزیک و روابط ریاضی بدست آورد.

کمیت های اصلی تبدیل واحد

در ادامه لیستی از کمیت های اصلی به همراه واحد آنها در سیستم SI آورده شده است.

  • طول: واحد متر
  • جرم: واحد کیلوگرم
  • زمان: واحد ثانیه
  • جریان الکتریکی: واحد آمپر
  • دما: واجد کلوین
  • مقدار ماده: واحد مول
  • شدت نور: واحد کاندلا

کمیت های فرعی تبدیل واحد

از آنجایی که تعداد کمیت های فرعی بسیار زیاد است، از نام بردن تک تک آنها صرف نظر میشود.

برای فهم بهتر کمیت های فرعی، مثالی میزنیم. به عنوان مثال فشار یک کمیت فرعی است. فشار به صورت نیرو بر واحد سطح مطرح میشود. خود نیرو نیز به صورت جرم*شتاب بیان میشود. شتاب نیز بر حسب طول تقسیم بر ثانیه به توان دو مطرح میشود. همچنین سطح نیز طول به توان دو است. بدین صورت توانستیم فشار را که یک کمیت فرعی است، بر حسب کمیت های اصلی طول، زمان و جرم بیان کنیم.

تبدیل واحد تمادکالا

با استفاده از تبدیل واحد تمادکالا میتوان کمیت های طول(Length)، وزن(Weight)، حجم(Volume)، دما(Temprature)، فشار(Pressure)، زمان(Time)، مساحت(Area)، سرعت(Speed)، زاویه(Angle) و ذخیره دیجیتال(Digital Storage) را تبدیل کرد. در ادامه به توضیح هرکدام از این کمیت ها خواهیم پرداخت.

تبدیل واحد طول

برای طول واحد های زیادی مانند متر(m)، سانتی متر(cm)، یارد(yard)، فرسنگ، اینچ(in)، فوت(foot) یا فیت(feet)، مایل(mile) و مایل دریایی(nautical mile) وجود دارد که با استفاده از تبدیل واحد تمادکالا میتوان این واحدها را به یکدیگر تبدیل کرد. ضمنا، واحدهای مساحت و سرعت و بسیاری از کمیت های دیگر نیز به واحد طول وابسته هستند.

تبدیل واحد وزن

وزن نیز یکی از کمیت های پرکاربرد است و بدلیل کاربرد بسیار زیاد آن، واحد های زیادی برای آن وجود دارد که از آنها میتوان به کیلوگرم(kg)، پوند(lb)، اونس معمولی(oz)، سیر و مثقال اشاره کرد. وزن نیز یکی از واحد های اصلی است.

تبدیل واحد حجم

حجم یکی از کمیت های فرعی است. حجم با استفاده از کمیت اصلی طول بیان میشود. واحد های اصلی ای که برای اندازه گیری حجم استفاده میشود عبارتند از لیتر(L)، متر مکعب، فوت مکعب، گالن آمریکایی(gal-us)، گالن انگلیسی(gal-uk)، اینچ مکعب

تبدیل واحد دما

دما یکی از کمیت های اصلی است که میانگین انرژی ذرات و گرمای آنها را نشان میدهد. واحدهای اصلی اندازه گیری دما عبارتند از درجه سانتیگراد(C)، درجه فارنهایت(F)، کلوین(K) و رانکین(R)

تبدیل واحد فشار

فشار یکی دیگر از کمیت های فرعی است. این کمیت بر حسب نیرو بر مساحت نشان داده میشود. واحد های اصلی اندازه گیری فشار عبارتند از پاسکال(Pa)، بار(Bar)، اتمسفر(atm)، میلیمتر جیوه(mmHg)، اینچ جیوه(inHg)، پوند بر اینچ مربع(psi) که واحد SI آن پاسکال است.

تبدیل واحد زمان

زمان نیز یکی از کمیت های اصلی است. کمیت زمان کمیتی است که در هردو سیستم SI و انگلیسی مانند یکدیگر(ثانیه) است. واحدهای اندازه گیری این کمیت عبارتند از ثانیه(s)، دقیقه(min)، ساعت(h)، روز(day)، ماه(month)، سال(year)، دهه(decade)، قرن(century)

تبدیل واحد مساحت

مساحت نیز یکی از کمیت های فرعی است که با کمیت اصلی طول بیان میشود. برخی از واحد های اندازه گیری کمیت مساحت عبارتند از متر مربع، فوت مربع، اینج مربع، مایع مربع، یارد مربغ، هکتار و جریب(acre)

تبدیل واحد سرعت

سرعتی یکی از کمیت عای فرعی است که با کمیت های اصلی طول و زمان بیان میشود. واحد های اصلی اندازه گیری این کمیت عبارتند از متر بر ثانیه(m/s)، فوت بر ثانیه(fps)، کیلومتر بر ساعت(km/h)، مایل بر ساعت(mph) و گره(knot)

تبدیل واحد زاویه

مهمترین واحد های کمیت زاویه عبارتند از رادیان(Rad)، درجه(deg) و گراد(grad)